Tiếng ViệtTiếng Anh

Công ty CP Vận Tải Biển Quốc Tế Bình Minh

FLYCAM

 

Name of ship:

BMC CAPO

Call sign :

3FRW3

IMO No:

9455571

Type of ship :

GENERAL CARGO

DWT:

8,790 MT

Summer draft:

7.515 m

LOA :

111.890m

 


 

https://binhminhship.vn/images/Upload/images/283a89a2fb8b19d5409aa.jpg

Name of ship:

BMC ENDORA

Call sign :

3EJ4

IMO No:

9380427

Type of ship :

BULK CARRIER

DWT:

19,127 MT

Summer draft:

8,496 m

LOA :

139.920m

 


 

https://binhminhship.vn/images/Upload/images/283a89a2fb8b19d5409aa.jpg

Name of ship:

BMC CATHERINE

Call sign :

H3GE

IMO No:

9205639

Type of ship :

BULK CARRIER

DWT:

23,641 MT

Summer draft:

9.553 m

LOA :

153.50m

 


 

 

Name of ship:

BMC COSMOS

Call sign :

3EIS6

IMO No:

9385790

Type of ship :

GENERAL CARGO / LUMBER

DWT:

8,758 MT

Summer draft:

7.615 m

LOA :

111.70m

 


 

https://binhminhship.vn/images/Upload/images/283a89a2fb8b19d5409aa.jpg

Name of ship:

BMC CAROL

Call sign :

3EUT8

IMO No:

9194440

Type of ship :

BULK CARRIER

DWT:

14,181 MT

Summer draft:

7.908 m

LOA :

127.20m

 


 

https://binhminhship.vn/images/Upload/images/283a89a2fb8b19d5409aa.jpg

Name of ship:

BMC CALYPSO

Call sign :

3FVG8

IMO No:

9180334

Type of ship :

BULK CARRIER

DWT:

23,920 MT

Summer draft:

9.668 m

LOA :

154.35m

 


 

https://binhminhship.vn/images/Upload/images/283a89a2fb8b19d5409aa.jpg

Name of ship:

BMC BRAVO

Call sign :

H8DH

IMO No:

9312353

Type of ship :

GENERAL CARGO

DWT:

9,430 MT

Summer draft:

9.21 m

LOA :

97.61m

 


 

https://binhminhship.vn/images/Upload/images/283a89a2fb8b19d5409aa.jpg

Name of ship:

BMC ALPHA

Call sign :

3EZB7

IMO No:

9353462

Type of ship :

GENERAL CARGO / LUMBER

DWT:

8,703 MT

Summer draft:

7.615 m

LOA :

111.688m

Bản quyền thuộc về Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Quốc Tế Bình Minh