Tiếng ViệtTiếng Anh

Công ty CP Vận Tải Biển Quốc Tế Bình Minh

FLYCAM

Chủ đề ngành hàng hải thế giới năm 2020: "Vận tải biển bền vững cho một hành tinh bền vững"

Cập nhật: 17-09-2019 09:55:35 | Tin chuyên ngành | Lượt xem: 2887

nguồn ( www.imo.org)

“Vận tải biển bền vững cho một hành tinh bền vững” đã được chọn là chủ đề của ngành hàng hải thế giới năm 2020. Đây sẽ là một cơ hội để nâng cao nhận thức các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, và quảng bá những công việc của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) và các quốc gia thành viên đang tiến hành để đạt được các mục tiêu trên.

Trong cuộc họp lần thứ 122 tại trụ sở của IMO ở Luân Đôn, Ủy ban IMO đã tán thành chủ đề trên theo đề xuất của Tổng thư ký IMO ông Kitack Lim.

Ông Lim nói “ Tôi tin rằng chủ đề này sẽ đem lại sự linh hoạt cho Ban thư ký và các quốc gia thành viên trong việc nêu bật vô số chủ đề và thách thức trong cuộc họp Chương trình nghị sự phát triển bền vững năm 2030. Đồng thời, nó sẽ cung cấp những cơ hội tuyệt vời để nêu bật những đóng góp quan trọng của ngành vận tải biển và tổ chức IMO để xây dựng tương lai bền vững đó”

”Năm 2020 sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một thập kỷ hành động và chuyển giao. Đó sẽ là một thập kỷ quyết định không chỉ đối với ngành vận tải biển, mà còn đối với sự sống trên hành tinh ", ông Lim nói. Ông lưu ý rằng tháng 9 năm 2019 sẽ chứng kiến một cuộc hội ngộ của các Nguyên thủ Quốc gia tại Liên Hợp Quốc ở New York, để lấy ý kiến về việc thế giới đã đi xa đến mức nào trong việc hiện thực hóa các cam kết phát triển bền vững.

Hội nghị cấp cao của LHQ về phát triển bền vững, hội nghị cấp cao của LHQ về chống biến đổi khí hậu và các cuộc họp khác được lên kế hoạch cho năm 2020, như Hội nghị Đại dương của chúng ta và Hội nghị Đại dương của Liên hợp quốc, sẽ tạo cơ hội cho các nhà lãnh đạo từ các lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả vận tải biển, phản ánh về công việc họ đã thực hiện và bước khẩn cấp để  hướng tới một tương lai bền vững.   

"Ngành vận tải biển, với sự hỗ trợ của khung pháp lý IMO, đã bắt đầu quá trình chuyển đổi sang tương lai bền vững này. Chúng tôi đã phê chuẩn và tiếp tục phát triển các biện pháp cắt giảm khí thải nhà kính, giảm hàm lượng lưu huỳnh trong dầu nhiên liệu của tàu, thực hiện Công ước quản lý nước dằn, bảo vệ các vùng cực, giảm việc xả rác xuống biển, nâng cao hiệu quả vận chuyển thông qua trao đổi thông tin điện tử, đáp ứng những thách thức của việc số hóa trong vận chuyển và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong cộng đồng hàng hải ", ông Lim nói. .

"Chúng tôi được trang bị chiến lược, phù hợp với cách tiếp cận được đưa ra trong Chiến lược các mục tiêu phát triển bền vững của Ban thư ký IMO, để thể hiện sự đóng góp của chúng tôi cho Các mục tiêu phát triển bền vững và hành động dựa trên các cơ hội chưa được khai thác về công nghệ, tài chính và quan hệ đối tác mới vì lợi ích tương lai của ngành vận tải và nhân loại , "Ông Lim nói.

Bản quyền thuộc về Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Quốc Tế Bình Minh