Tiếng ViệtTiếng Anh

Công ty CP Vận Tải Biển Quốc Tế Bình Minh

FLYCAM

Tin cập nhật tại Kỳ họp MEPC 71: Lùi thời hạn áp dụng tiêu chuẩn D-2

Cập nhật: 12-02-2019 02:44:48 | Tin chuyên ngành | Lượt xem: 3688

Tại kỳ họp MEPC 71 đã quyết định việc lùi thời hạn áp dụng tiêu chuẩn D-2 của Công ước quốc tế về quản lý nước dằn và cặn nước dằn (Công ước BWM 2004).

Kỳ họp thứ 71 của Ủy ban Bảo vệ Môi trường biển IMO đang diễn ra tại Luân Đôn (03-07/7/2017), trong 2 ngày 03, 04/07/2017 MEPC 71 đã có những tiến triển đáng kể trong các cuộc thảo luận về Công ước quốc tế về quản lý nước dằn và cặn nước dằn (BWM Convention). Tóm tắt diễn biến quan trọng như sau:

Lùi thời hạn áp dụng tiêu chuẩn D-2

MEPC thống nhất lùi thời hạn áp dụng tiêu chuẩn D-2 thêm 2 năm theo đề xuất thỏa hiệp của Vương quốc Anh. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho các tàu hiện có sẽ phải thực hiện kiểm tra cấp mới giấy chứng nhận IOPP đầu tiên sau ngày có hiệu lực của Công ước (08/09/2017) nhưng trước ngày 08/09/2019. Những tàu này sẽ chỉ phải lắp Hệ thống xử lý nước dằn (thỏa mãn tiêu chuẩn D-2) tại đợt kiểm tra cấp mới IOPP thứ 2 sau ngày có hiệu lực của Công ước. Như vậy thực tế là các tàu này được lùi thời hạn áp dụng 5 năm.

Đối với các tàu không có giấy chứng nhận IOPP, MEPC quyết định phải thỏa mãn tiêu chuẩn D-2 không muộn hơn ngày 08/09/2024. Cho đến thời hạn đó, các tàu này phải thỏa mãn tiêu chuẩn D-1 (trao đổi nước dằn).

Hiệu lực pháp lý

Để có hiệu lực pháp lý, dự kiến ngày hôm nay (thứ Sáu, 07/07/2017) MEPC sẽ phê chuẩn một Nghị quyết bao gồm các nội dung đã thống nhất nêu trên.

Ngoài ra, ngay sau khi Công ước có hiệu lực Ban thư ký IMO sẽ thông báo đến tất các các Thành viên của Công ước thời hạn áp dụng mới với dự định thông qua tại kỳ họp MEPC 72.

Kỳ họp 30 Đại hội đồng IMO (tháng 11 năm 2017) cũng sẽ cần phải hủy bỏ Nghị quyết A.1088(28).

Báo cáo đầy đủ về kết quả của MEPC 71 sẽ được IMO công bố sau khi kỳ họp kết thúc.

Bản quyền thuộc về Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Quốc Tế Bình Minh