Tiếng ViệtTiếng Anh

Công ty CP Vận Tải Biển Quốc Tế Bình Minh

FLYCAM

Tuân thủ giới hạn hàm lượng lưu huỳnh 0,5%

Cập nhật: 12-08-2019 02:42:20 | Tin tức công ty | Lượt xem: 2841

(nguồn: https://binhminhship.vn )

Để thực hiện các quy định và hướng dẫn của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về tuân thủ
yêu cầu giới hạn hàm lượng lưu huỳnh 0,50% có trong dầu nhiên liệu hàng hải từ ngày
01/01/2020, trong tháng 07/2019 tại đã diễn ra các cuộc họp nhằm xây dựng SIP cho đội tàu của công ty

Việc xây dựng này dựa trên hướng dẫn ICS 07/2019 đã cập nhật các quyết định được thông qua/phê chuẩn
tại khóa họp thứ 74 (tháng 05/2019) của Ủy ban Bảo vệ môi trường biển (MEPC) và khóa họp
thứ 101 (tháng 06/2019) của Ủy ban An toàn hàng hải (MSC) liên quan đến sử dụng dầu nhiên
liệu hàng hải 0,50% lưu huỳnh.

Bản quyền thuộc về Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Quốc Tế Bình Minh