Tiếng ViệtTiếng Anh

Công ty CP Vận Tải Biển Quốc Tế Bình Minh

FLYCAM
Tham dự hội chợ hàng hải quốc tế Vietship 2014

Tham dự hội chợ hàng hải quốc tế Vietship 2014

Ngày: 12-02-2019 | Xem: 260

Ngày 26-28, tháng 2 năm 2014, Công ty cổ phần vận tải biển quốc tế Bình Minh đã tham gia hội chợ quốc tế về đóng tàu, hàng hải và vận tải biển lần thứ 7   

Xem thêm
Tin cập nhật tại Kỳ họp MEPC 71: Lùi thời hạn áp dụng tiêu chuẩn D-2

Tin cập nhật tại Kỳ họp MEPC 71: Lùi thời hạn áp dụng tiêu chuẩn D-2

Ngày: 12-02-2019 | Xem: 358

Tại kỳ họp MEPC 71 đã quyết định việc lùi thời hạn áp dụng tiêu chuẩn D-2 của Công ước quốc tế về quản lý nước dằn và cặn nước dằn (Công ước BWM 2004).

Xem thêm

Bản quyền thuộc về Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Quốc Tế Bình Minh