Tiếng ViệtTiếng Anh

Công ty CP Vận Tải Biển Quốc Tế Bình Minh

FLYCAM
M.V Thai Binh 01 lên đà ở MMHE - Malaysia

M.V Thai Binh 01 lên đà ở MMHE - Malaysia

Ngày: 01-03-2019 | Xem: 323

Từ 04-09, tháng 07, năm 2013, Tàu M.V Thai Binh 01 đã hoàn thành kỳ kiểm tra lên đà trung gian tại sàn nâng của nhà máy đóng tàu MMHE - Malaysia.

Xem thêm
M.V Thai Binh Star 01 lên đà ở Colombo Dockyard - Sri Lanka

M.V Thai Binh Star 01 lên đà ở Colombo Dockyard - Sri Lanka

Ngày: 01-03-2019 | Xem: 620

Tháng 01, năm 2014 tàu M.V Thai Binh Star 01 đã hoàn thành kỳ kiểm tra lên đà định kỳ tại Colombo Dockyard, Sri Lanka. Tàu đã được đưa trở lại khai thác với tình trạng kỹ thuật thỏa mãn các yêu cầu của tổ chức đăng kiểm phân cấp tàu.

Xem thêm
TÀU BMC ALPHA LÊN DOCK TẠI COLOMBO, SRILANKA

TÀU BMC ALPHA LÊN DOCK TẠI COLOMBO, SRILANKA

Ngày: 01-03-2019 | Xem: 339

Tàu BMC ALPHA dự kiến sẽ lên đà định kỳ 5 năm lần 2 tại Colombo Dockyard, Srilanka từ 18/6/2016 đến 30/6/2016. Thông tin và hình ảnh trên Dock sẽ được cập nhật thường xuyên!!!

Xem thêm
Tham dự hội chợ hàng hải quốc tế Vietship 2014

Tham dự hội chợ hàng hải quốc tế Vietship 2014

Ngày: 12-02-2019 | Xem: 332

Ngày 26-28, tháng 2 năm 2014, Công ty cổ phần vận tải biển quốc tế Bình Minh đã tham gia hội chợ quốc tế về đóng tàu, hàng hải và vận tải biển lần thứ 7   

Xem thêm
Tin cập nhật tại Kỳ họp MEPC 71: Lùi thời hạn áp dụng tiêu chuẩn D-2

Tin cập nhật tại Kỳ họp MEPC 71: Lùi thời hạn áp dụng tiêu chuẩn D-2

Ngày: 12-02-2019 | Xem: 601

Tại kỳ họp MEPC 71 đã quyết định việc lùi thời hạn áp dụng tiêu chuẩn D-2 của Công ước quốc tế về quản lý nước dằn và cặn nước dằn (Công ước BWM 2004).

Xem thêm

Bản quyền thuộc về Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Quốc Tế Bình Minh