Tiếng ViệtTiếng Anh

Công ty CP Vận Tải Biển Quốc Tế Bình Minh

FLYCAM

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN QUỐC TẾ BÌNH MINH

Địa chỉ: Số 9/9 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: (0225).3569.586

Email: bmc@hples.com.vn

Website: https://binhminhship.vn

Bản quyền thuộc về Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Quốc Tế Bình Minh